top of page

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

Bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni, www.allyeticaret.com web sitesi üzerinden toplanan kişisel verilerin nasıl işlendiğini, saklandığını ve korunduğunu açıklar. Web sitemizi kullanarak, bu aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsınız. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak www.allyeticaret.com tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

www.allyeticaret.com, kullanıcılarından çeşitli yollarla kişisel veri toplamaktadır. Toplanan kişisel veriler şu şekildedir:
 

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası

 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres

 • Hizmet Kullanım Bilgileri: Alınan hizmetler, hizmet kullanımı sırasında sağlanan bilgiler

 • Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri (Iyzico sanal pos aracılığıyla ödeme yapılması durumunda)

 • Çerezler ve İzleme Bilgileri: Web sitemizi kullanımınıza ilişkin bilgiler

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmet Sağlama: Web sitemiz üzerinden sunulan dijital danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

 • İletişim: Kullanıcılarla iletişime geçmek ve bilgilendirme yapmak

 • Finansal İşlemler: Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Hizmet İyileştirme: Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi iyileştirmek

 • Yasal Yükümlülükler: Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

www.allyeticaret.com, kişisel verilerinizi aşağıdaki taraflarla paylaşabilir:
 

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile

 • Hizmet Sağlayıcılar: Ödeme işlemleri, veri depolama ve analiz gibi hizmetler sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile

5. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır:
 

 • Veri Şifreleme: Kişisel verileriniz, güvenli veri tabanlarında saklanır ve şifrelenir.

 • Erişim Kontrolleri: Kişisel verilere erişim, yalnızca yetkili personel ile sınırlıdır.

 • Güvenlik Duvarları: Veri güvenliğini sağlamak için güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır. Saklama süresi sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 

 • Bilgi Talep Etme: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Veri Talebi: Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Amaç Sorma: Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Düzeltme Talep Etme: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme

 • Silme veya Yok Etme Talebi: Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • İtiraz Hakkı: İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

8. Başvuru ve İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve sorularınızı aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bize iletebilirsiniz:
 

 • E-posta: allyeticaret@gmaiil.com

 • Telefon: +90 (553 683 74 42)

 • Adres: [Nişantaş, Mehmetcik Sokak No:45, Ünal Plaza | Kat: 4 Daire :15, 42060
  Selçuklu/Konya, Türkiye]

9. Değişiklikler

www.allyeticaret.com, bu KVKK Aydınlatma Metni'ni herhangi bir zamanda güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitemizde yayınlandığında geçerli olur. Bu nedenle, KVKK Aydınlatma Metni'ni düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

bottom of page