top of page

KVKK Başvuru Formu

Bu form, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi bize iletmek için kullanılır. Lütfen formu eksiksiz doldurarak aşağıdaki iletişim adresine gönderiniz.

1. Toplanan Bilgiler

Kişisel Bilgileriniz

 • Adı Soyadı:

 • T.C. Kimlik Numarası:

 • Telefon Numarası:

 • E-posta Adresi:

 • Adres:

Talep Konusu
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını işaretleyiniz:

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep ediyorum.

Talebinizin Detaylarını Belirtiniz:
Lütfen talebinizin detaylarını açık ve anlaşılır bir şekilde yazınız:

Olumsuz
Lütfen talebinizin detaylarını açık ve anlaşılır bir şekilde yazınız:
 

Lütfen başvurunuzu aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirin:

 • E-posta: allyeticaret@gmail.com

 • Posta Adresi: [Nişantaş, Mehmetcik Sokak No:45, Ünal Plaza | Kat: 4 Daire :15, 42060
  Selçuklu/Konya, Türkiye]

 • Telefon: +90 (553 683 74 42)

Başvuru Sahibinin Beyanı
Bu başvuru formunda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini beyan ederim. Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin taleplerimin değerlendirilmesini rica ederim.
 

 • Adı Soyadı:

 • Tarih:

 • İmza:

İletişim Bilgileri
Bu form ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

 • E-posta: allyeticaret@gmail.com

 • Telefon: +90 (553 683 74 42)

 • Adres: [Nişantaş, Mehmetcik Sokak No:45, Ünal Plaza | Kat: 4 Daire :15, 42060
  Selçuklu/Konya, Türkiye]

bottom of page